Naše filosofie


"Naši dodavatelé oděvů, znají, prezentují a průhledně podporují celou výrobu, od pěstování organické bavlny, až po finální úpravy produktu.
Naši dodavatelé přírodních materiálů znají dokonale jejich původ.
A my sami víme, kolik práce dá navrnout a ušít jedny šaty."


Respekt k lidem

Velmi nám záleží na etickém rozměru našich aktivit, proto při výběru zboží do naší nabídky upřednostňujeme zboží s visačkou fairtrade nebo firmy, o kterých víme, že podle těchto standardů vyrábějí (tedy např. dětská práce je tabu).
Rádi podporujeme lokální producenty a
charitativní projekty.

Pod značkou Suvi (organická kolekce / kolekce z evropských textilií) vyrábíme oblečení s láskou a vírou v lepší budoucnost.
 

Respekt k životnímu prostředí

V našem provozu se snažíme být ohleduplní k životnímu prostředí, využíváme v maximální možné míře recyklovaný papír nebo papír certifikovaný FSC, recyklujeme odpad, šetříme energií, balíme do materiálů z obnovitelných zdrojů atd.

 

V naší nabídce máme převážně zboží z přírodních nebo recyklovaných materiálů, z nichž mnohé nesou některou z certifikací bio.

 

Respekt k zákazníkovi


Nesnažíme se prodat zboží za každou cenu, chceme, aby náš zákazník byl spokojen a aby se k nám rád vracel a vznikl mezi námi vztah vzájemné důvěry.


Fair-trade

Spravedlivý obchod neboli fair trade je způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů a řemeslníků z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky.

Je založen na vytvoření partnerství mezi producentem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé.

Výrobcům fair trade nabízí spravedlivé obchodní podmínky, možnost vymanit se z bludného kruhu bídy, žít důstojný život a plánovat budoucnost.

Nám, spotřebitelům, pak dává fair trade jedinečnou možnost prostřednictvím nakupování snadno a účinně se zapojit do snižování chudoby lidí na celém světě.

Koupí výrobků s označením fair trad vyjadřujete svou solidaritu s lidmi, kteří jej vyrobili. (zdroj: www.fairtrade.cz)

Kromě toho, certifikace fairtrade garantuje i zákaz dětské práce, důstojné pracovní podmínky a dodržování lidských práv, podporuje rozvoj místních komunit a volí pracovní postupy podporující enviromentální udržitelnost.


Lokální výroba


Naše autorské výrobky zpracováváme do detailu spolu s našimi rodinami a přáteli ve Středočeském kraji. Používáme biobavlnu, bavlnu, vlnu a další přírodní materiály a materiály z evropského textilního průmyslu.